วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Fight Gym Fight to!

ยิมต่อสู้ มีทั้งหมด 4 ยิม จาก 6 ภูมิภาค ได้แก่ Johto Hoenn Shinoh และ Kalos ซึ่งผู้นำยิมต่อสู้คือ Chuck Brawly Maylene และ Korrina ตามลำดับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น