วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ฮัสซัม(Scizor) โปเกม่อนตั๊กแตนตำข้าว


ฮัสซัม(Scizor) โปเกม่อนที่พัฒนาร่างมาจาก สไตร์ โดยแลกเปลี่ยนโดยถือ Matal Coat มีผิวสีแดง เป็นโปเกม่อนธาตุแมลงและเหล็ก มีมือที่เป็นกล้ามกรงเล็บเหมือนกล้ามปู  มองอีกมุมคล้ายหัว ผิวหนังเป็นโลหะเหล็ก ถือได้โปเกม่อนที่มีความเร็วสูงอีกตัว ในเกมส์ Pokemon X & Y ฮัสซัมมีร่างเมก้า โดยใช้หิน Scizorite


2 ความคิดเห็น:

  1. ฮัสซั่มวิวัฒนาการมีกี่ร่างครับ

    ตอบลบ
  2. ฮัสซั่มวิวัฒนาการมีกี่ร่างครับ

    ตอบลบ